Roine Jansson
 
 

född 1952 i Uppsala

ADRESS:
Roine Jansson
Lillgatan 1
748 32 Österbybruk
tel: 0295-209 94

KONSTNÄRLIG UTBILDNING
KV:s konstskola i Uppsala 1973-1974
Konstfackskolan skulptur 1974 -1976

STIPENDIER
Uppsala läns landsting 1977
Östhammars kommun 1977
Konstnärsnämnden 1978
Gruvindustriarbetareförbundet 1978
Makarna Hedborgs stiftelse 1999
LO:s kulturstipendium 2000
Metallindustriarbetareförbundet 2000
Johan Ahlbäckpriset 2002

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
Konstnärsklubbens lokaler i Uppsala 1977 Vandringsutställningen Malm och människor
1978 -1981
Konsthallen Uppsala 1980
Hofors 1980
Galleri 1 1990, 1992, 1995, 2002
Folkets hus Motala 1981
Österbybruks herrgård 1981,1985
Stenhusgården Linköping 1983
Stora Kopparbergs museum, Falun 1985
Bodens konsthall 1985
Gällivare /Malmberget 1985
Järnboden i Harg 1985, 1994
Konsthallen Jakobsberg 1987
Teresiaskolan Forsmark 1992
Tierp 1994
Liljeforsateljén Österbybruk 1996
Ånghammaren Österbybruk 1997, 1998, 2001
Konstfrämjandet, Uppsala 1999
Marloie, Belgien 1998
Liège, Belgien 2001
Jakobina gruvstuga, Grängesberg 2002
Laisvall 2002
Garpenberg 2003
Oxelösund 2003
Södertälje 2003
Brunnsvik 2003

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
Höstsalongen Uppsala 1979, 1982, 1985, 1987
Liljevalchs vårsalong 1983
Österbybruks herrgård 1984
Rostock i Tyskland 1984
Nystad, Finland 1991
Durbuy Belgien 1998
Houyet Belgien 1998
Sommarsalongen konstmuséet Uppsala 1999
L’art et l’industri, Blegny Mine, Liège 2001
”Acier rouge et main d’or”, la maison de la
metalurgie, Liège 2002

REPRESENTERAD
Östhammars kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Bodens kommun
Gällivare kommun
Stockholms stad
Älvkarleby kommun
Statens konstråd
Uppsala läns landsting
Upplandsmuséet
Norrbottens läns landsting
Östergötlands läns landsting
Uppsala konstmuseum
Stora Kopparbergs museum Falun
Nystads kommun i Finland
Marche en Famenne i Belgien
Arbetarskyddsfonden i Stockholm
Metallindustriarbetareförbundet

OFFENTLIG UTSMYCKNING
Österbybruk:
”Gruvan och stålverket” al secco, 1982
”Vår och sommar” akryl, 1991
”Möte vid Harviks vägskäl” silicatfärg, 1996

Uppsala:
Årsta vårdcentral akryl 1983
Trädgårdstaden Uppsala, stenskulptur 1991-1992

Forsmark:
Forsmarks kärnkraftverk tempera 1985

Stockholm:
Lös konst i tunnelbanan (Zinkensdam) 1980
Stockholms brandförsvar tempera 1997

Gimo:
ABF Östhammar tempera 1999

Älvkarleby:
Brandstationen i Skutskär 2000